Skip to main content

De Doe maar mee band

7 augustus 2022

Neem een bus vol muziekinstrumenten van Clink! (Trompetten, klarinetten, dwarsfluiten, baritons, saxofoons en trommels), een enthousiaste grote groep 7, 7 leden van muziekvereniging UDI die vrijwillig hun vrijdagmiddag komen vullen met lesgeven, de bereidwilligheid van de Borgwal om overal in de school muziek te horen en een dirigente. Nog wat theorielessen en het aanstekelijk lied Banaaaaan Banaaaaan. Dan heb je alle ingrediënten bij elkaar om een fantastisch project als de Blazersbende neer te zetten. Al na twee lessen konden de meeste kinderen meerdere tonen uit hun gekozen instrument krijgen en na vier lessen durfden we het aan om gezamenlijk, dus met de hele klas, een deel van het lied te gaan spelen. En na 8 lessen mochten we het presenteren via omroep Lingewaard!
Een aantal kinderen had er nog geen genoeg van en is lekker doorgegaan met de Doe Maar Mee Band onder leiding van vakleerkracht Monique
.
Wat is de Doe Maar Mee Band?
In de Doe Maar Mee Band ontmoeten leerlingen van basisscholen professionele musici van Phion en Orkest De Ereprijs en komen in contact met muziekverenigingen. Ze maken kennis met muziek op de meest uitnodigende manier. Zelf meespelen, de kick ervaren van het samen muziek maken en kennis maken met de grote muziekwereld om hen heen wordt mogelijk gemaakt met de Doe Maar Mee Band. De Doe Maar Mee Band verbindt en dat is zeker in deze tijd heel waardevol.
Steeds minder kinderen komen in aanraking met een muziekinstrument. Met de Doe Maar Mee Band brengen we daar verandering in. We bieden kinderen de kans om hun aanleg te ontdekken en te ervaren hoe het is om samen muziek te maken, zowel in de klas als daarbuiten.
Cultuur Oost werkt nauw samen met de stichting Méér Muziek in de Klas om zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Gelderland structureel muziekonderwijs te bieden. De samenwerking is succesvol: inmiddels doet 80% van de scholen mee met Méér Muziek in de Klas. De Doe Maar Mee Band is het vervolg op deze succesvolle samenwerking.

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas en zet zich in voor meer muziekonderwijs. Op 17 mei 2021 werd Koningin Máxima 50 jaar en haar wens was nog meer kinderen laten genieten van muziekonderwijs. Zij ontving daarom uit handen van de Gelderse gedeputeerde van cultuur Peter Drenth een Gelders muziekcadeau: de Doe Maar Mee Band, de grootste band van Gelderland.
Doel van dit Gelders muziekcadeau is in 2022 de verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs versterken én zichtbaar maken dat al veel basisscholen in Gelderland structureel muziekonderwijs geven.