Skip to main content

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Dat is waar CmK zich voor inzet, omdat kinderen dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten.  Ook vraagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden, zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Op deze manier leren zij hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Met trots kunnen wij vertellen dat alle basisscholen in de gemeente Lingewaard deelnemen aan het CmK programma! We doen ons uiterste best om elke school de juiste tools en inzet te bieden die zij nodig hebben om hun kwaliteit in cultuureducatie een boost te geven. Wij doen dit met heel veel plezier en staan in nauw contact met al onze scholen. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kunnen we snel inspelen op een ontstane vraag. 

  • Intake gesprek op school met Clink! – Contact – Uitdagingen – Dromen – Wat wil de school?
     Invullen vragenlijst
     Routegesprek en invullen placemat -EVI 2.0 – Ontwikkelplan – Planning – Budget – Acties en afspraken
     Evaluatiegesprek: zijn we goed bezig?
     Structurele en blijvende verbetering van het Kunst- en Cultuuronderwijs – Samenwerking met lokale aanbieders