Skip to main content

Laat je horen voor het nieuwe Cultuurakkoord

20 maart 2023

Waarom een Cultuurakkoord en hoe gaan we dat aanpakken?

In de gemeente wordt hard gewerkt om de culturele sector naar een hoger plan te tillen. Dit doet de gemeente in samenwerking met diverse partijen. Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op verbinding met andere sectoren. Om een extra impuls te geven aan de culturele sector en de samenwerking tussen culturele sector en andere sectoren te bevorderen, wil de gemeente gaan voor een lokaal cultuurakkoord samen met en gedragen door alle betrokken partijen binnen de gemeente. Een akkoord met lokale speerpunten, concrete acties voor de toekomst, breed gedragen door vertegenwoordigers uit de cultuursector, andere relevante sectoren en de gemeente Lingewaard.

In overleg met de gemeente en het Cultureel Platform is Clink! als verantwoordelijke partij aangewezen voor het opmaken van het akkoord. Daarbij hebben wij jullie hulp nodig:

Hoe maken we cultuur in Lingewaard toekomstbestendig? Wat is daarvoor nodig? Hoe bereiken we de jeugd? Je kunt je laten horen tijdens een van de vier momenten die we speciaal hiervoor hebben gepland en waar jullie je voor kunnen inschrijven. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen onder leiding van Miel Verstappen van Happy Miel aan de slag. 

Vrijdag 31 maart van 10.00 – 12.00 uur

Maandag 3 april van 19.30 – 21.30 uur

Maandag 17 april 15.00 – 17.00 uur / 19.30 – 21.30 uur

In Theater ‘Het Clinkertje‘ (de Kinkel)

Aanmelden: maaike@clink.nl 

Vermeld daarbij de datum en tijd van je voorkeur.